przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Data publikacji
Przetarg na wynajecie pomieszczenia nr 12 o lacznej powierzchni 13,9m2 w budynku Przychodni SP ZOZ Szkol Wyzszych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97 z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnosci 2018/06/29
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu PN2 2017/06/26
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu 2017/05/30
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kos 2013/11/18
Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg rtg 2013/10/25
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji 2013/10/15
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji 2013/10/10
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji 2013/10/07
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji 2013/10/01
Dostawa sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji 2013/09/20
Dostawa sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji 2013/09/20
Informacja o udzieleniu zamówienia - RTG 2013/08/07
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA -Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń dla potrzeb diagnostyki RTG 2013/07/25
REMONT PIWNICY NA RTG 2013/06/28
Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie 2013/05/15
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 2013/05/08
Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie 2013/03/18
Unieważnienie przetargu. 2012/11/02
Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomych w budynku przychodni SP ZOZ SzW 2012/10/19
Wybór najkorzystniejszej oferty 2011/02/22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy 2011/02/09
Zmiana terminu przetargu 2011 2011/02/02
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZSzW-2011 2011/01/27
Wybór najkorzystniejszej oferty 2011/01/10
Odpowiedzi na zapytania oferentów. 2010/12/20
Druga zmiana przesunięcia składania terminu ofert - 28.12.2010 2010/12/20
Przesunięcie terminu składania ofert 2010/12/16
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ SzW 2010/12/10