przejdź do treści

Historia przychodni


INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCISAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE 


          Upłynęło już ponad 60 lat od powołania Akademickiej Służby Zdrowia w Szczecinie. Założycielami byli prof. Taniewski z Pomorskiej Akademii Medycznej, prof. Giedrojć z Wyższej Szkoły Inżynieryjnej oaz prof. Babiński z Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Do roku 1961 przychodnia obejmowała opieką medyczną wyłącznie studentów, a od 1961 r. również pracowników. Schemat struktury organizacyjnej przez ten okres czasu różnie był kształtowany. Od pomocy lekarskiej młodzieży akademickiej przez przychodnię dla studentów i pracowników Wyższych Uczelni, Zakład Opieki Zdrowotnej, aż do obecnie używanej nazwy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Organem założycielskim jednostki jest Rada Miasta Szczecina, która 23.02.1999 r. zatwierdziła statut naszego zakładu, uchwalony przez Radę Społeczną.
           W SP ZOZ Szkół Wyższych znajdują się poradnie POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), stomatologiczne, specjalistyczne, diagnostyczne i Poradnia Fizykoterapii i Rehabilitacji.
                      Wykonujemy również badania z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i
kontrolne).
                                          Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.


udostępnił: ANNA PŁOSKOŃ, wytworzono: 2012/02/03, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/02/03 11:16:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/02/03 11:16:01 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/02/03 10:30:03 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/02/03 10:28:05 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/02/03 10:23:52 nowa pozycja